فولاد قالب پلاستیک

فولادهای قالب پلاستیک

با داشتن سختی زیاد بسیار خوش تراش بوده و با قابلیت پلیش بسیار عالی جهت قالب های پلاستیک و ملامین سازی مصرف می شود و معمولا نیاز به آبکاری ندارد.

 

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

620-680

روغن

820-850

760-780

1050-850

0.33

0.8

1.6

0.4

S:

0.07

40CrMn MoS 86

2312

روسیه Gost

ایتالیا UNi

انگلیس B.S

امریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

~P20

718

GS3 1.2311 CSN:19520

CMSK

MFRS

K456

M210