درباره ما

فولاد احسان

بازرگانی فولاد احسان با امید به پروردگار و به منظور تعالی صنعت کشور عزیزمان فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده است.

با هدف پیوند به بازارهای داخل و خارج و رسیدن به سطح مطلوب کیفیت جهانی در این مسیر گام بر داشته ایم. خدمات اصلی مجموعه فولاد احسان واردات وتوزیع فولادهای آلیاژی و صنعتی و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور از جمله موارد زیر می باشد :

  • صنایع پتروشمی نفت و گاز

  • صنایع ساختمانی

  • صنایع حمل و نقل

  • خودروسازان

  • قطعه سازی

  • راه سازی

کارشناسان ما با صرف نظر از هر گونه هزینه ای آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره متالوژی جهت بهترین انتخاب در تامین مواد شما اعلام میدارند. این را در نظر داریم که کیفیت اولویت اول ماست.

پایه و اساس این شرکت بر اصل مشتری مداری می باشد

همکاری بلند مدت ...

 

هدفی که مستلزم اعتماد متقابل از آمار همکاری است . بسیاری از مشتریان ما این مجموعه را به عنوان بخشی از زنجیره تولید خود پذیرفته اند و تمامی مسئولیت های مشاوده و تأمین مواد را در سامانه تولید به ما سپرده اند .