فولاد نسوز

فولادهای نسوز

استحکام این فولادها تا دمای 600 درجه سانتیگراد تضمین شده است وتا دمای 800 درجه سانتیگراد نیز نمی سوزند. شایان توجه است که درمورد گداختگی وسوختن فولادها دو مطلب مهم مورد نظر است .

الف – مقاومت در مقابل تاثیر گاز هایی مانند اکسیژن و اکسیدهای کربن ، بخار آب وگازهای گوگرد دار دردماهای بالا .

ب – حفظ خواص مکانیکی در دماهای بالا ، این ویژگی ها بیشتر مرهون کرم موجود درآنها بوده و هر چه دمای کاری آن ها بیشتر باشد ، باید مقدار کرم بیشتری با آن ها آلیا ژ شود تا از سوختن (درشت دانه شدن ) فولاد جلوگیری کند . از این فولادها برای تهیه ورق ، لوله های تا سیسا ت دیگ های بخار ، پره های توربین های گازی و بخاری ، سوپاپ دود موتورهای احتراقی و ... استفاده می شود .

 

ویژگی ها وکاربرد فولاد نسوز

موارد استفاده ویژگی ها علامت اختصاری
لوله داغ بخار آب قابلیت جوشکاری خوب 14 Cr Mo 4
سوپاپ های موتور های احتراقی مقاوم در مقابل سایش و خورندگی X 45 Cr Ni W 15 13 X 45 Cr Ni Si 19 10
قطعات کوره های صنعتی جعبه های بهسازی مقاوم در برابر سوختن (تا 1200 درجه سانتیگراد) X 15 Cr Ni Si 25 20

این فولاد در مقابل حرارت های تا 1200 درجه سانتیگراد مقاوم بوده و برای کاربرد در تمامی مواردی که قطعه در معرض حرارت زیاد قرار می گیرد نظیر کوره های عملیات حرارتی فولاد و ابزارهای مربوطه - کوره های پخت لعاب و سیمان قالب شیشه کریستال و غیره قابل استفاده است.

 

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr

ضخامت بیش از 2 میلیمتر آب ضخامت کمتر از 2 میلیمتر هوا

Temper quenching 1050-1120 سرد کردن ناگهانی

1150-800

0.08

2.0

24.8

19.8

X15CrNi Si 2520

4841

روسیه Gost ایتالیا UNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم نام جدید

20Ch 25N 20 S2

X16CrNiSi

310S24

314 310

AKC CSN:17255

THERMAX 11 A

NH22

FFB

H525