فولاد تندبر

فولاهای تندبر

به طور کلی این دسته از فولادها به دو دسته اصلی با استانداردهای مختلف تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند :

نوع اول

برای ساخت تیغچه - فرز - برقو - حدیده - قلاویز - ماتریس - قلم تراش و غیره مخصوص کار روی آهن - فولاد - چدن های مختلف و مواد سخت دیگر ٬ مقاوم در مقابل ضربه و اصطکاک بدون مواد خنک کننده هم خوب است

 

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W

DiN

W.Nr

64-66

دو مرتبه در 550-580 درجه برگشت داده و در هوا خنک شود

روغن یا هوای فشرده حمام نمک 500-550C

1240-1280

770-840

1150-900

0.8

4.3

0.7

1.5 Co:4.8

18.0

S18-1-2-5 (E18Co5)

3255

روسیه Gost ایتالیا UNi انگلیس B.S امریکا AISI آساب سوئد پلدی چک و CSN تایسن آلمان (TEW) روشلینگ آلمان (زاراشتال) بـهـلــــــــر
نام قدیم نام جدید

RI8K5F2

X78WCO 1805KU

~BT4

~T4

MAX SPECIAL55 CSN:19855

KOBALT2

GIGANT77

SUPER RAPID EXTRA500

S305

--------------------------------------------------

نوع دوم

موارد استفاده این فولاد تندبر مانند استاندارد بالا 3255 می باشد.

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت محیط خنک کردن آبکاری تابانیدن آهنگری C Si Mn Cr Mo Ni V W DiN W.Nr

64-66

دو مرتبه در 540-570 درجه برگشت داده و در هوا خنک شود

روغن یا هوای فشرده حمام نمک 500-550C

1190-1230

770-840

1100-900

089

4.3

5.0

1.9

6.4

S 6-5-2 (DMo5)

3343

روسیه Gost

ایتالیا UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

~R6M3 X82WMO 0605KU X82WMO V65 BM2 M2 HSP41

MAX SPECIAL M05 CSN:19830

MO 20 GIGANT M5 SUPER RAPID EXTRAMO S600