فولاد ابزار کربنی

ابزارهای کربنی

این فولاد برای ساخت همه نوع ابزار دستی و کشاورزی مانند قلم دستی - چاقو - تیغ اره - داس - انواع چکش - آچار - پیچ کش - پیچ و مهره - سندان - ماتریس - محور کرپی و سایر ابزار ساده به کار می رود. در مقابل اصطکاک داری مقاومت خوبی است. برای قالب های تزریق پلاستیک و تقویت پشت و زیر انواع قالب ها به کار می رود.

جدول استانداردها و نام های بین المللی

HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول

درجه حرارت برگشت

محیط خنک کردن

آبکاری

تابانیدن

آهنگری

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

V

W

DiN

W.Nr

58 63

100-300

روغن آب

800-830 790-820

680-710

1050-800

0.60

0.3

0.7

C 60 W

1740

روسیه Gost

ایتالیا UNi

انگلیسB.S

امریکاAISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان(TEW)

روشلینگ آلمان(زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید

W1

760

T5W EXTRA CSN:19103

W85

T5

MS60

K960